Legal

vložte URL adresu videa nebo písničky

Copyright (DMCA)

Webová služba Savido respektuje autorská práva u všech děl a neumožňuje uživatelům používat díla třetích stran pro cokoli, co je v rozporu s podmínkami ochrany autorských práv. Na webové službě Savido není povoleno žádné digitální dílo porušující autorská práva a všechna tato díla podléhající autorským právům je zakázáno zobrazovat ve výsledcích vyhledávání.

        

Webová služba Savido splňuje zákon DMCA (Digital Millennium Copyright Act) a po řádném oznámení okamžitě zamezí přístup k nahlášenému dílu.

        

Chcete-li podat oznámení o porušení autorských práv u webové služby Savido, budete muset odeslat e-mail, který obsahuje informace požadované v článku 512 (c) (3) zákona o autorských právech Digital Millennium Copyright.

        

Oznámení musí být provedeno následovně za pomoci kontaktního formuláře viz níže:

a.) Odkaz na Kontaktní formulář

Požadované informace:

            
                  
 1. Identifikujte se buď jako: a) vlastník díla chráněného autorskými právy, nebo b) osoba "oprávněná jednat jménem vlastníka výlučného práva, které je údajně porušeno." a zahrňte fyzický nebo elektronický podpis.
 2.                 
 3. Identifikujte dílo chráněné autorskými právy, které bylo prohlášeno za porušené.
 4.                 
 5. Identifikujte dílo, o kterém se tvrdí, že porušuje autorská práva nebo který je předmětem protiprávního jednání, a který má být pozastaven nebo k němuž má být přístup zakázán, jakož i informace přiměřeně dostatečné k tomu, aby webová služba Savido mohla vyhledat obsah. Poskytování adres URL je nutné k tomu, abychom nám pomohli vyhledat obsah.
 6.                 
 7. Poskytněte kontaktní informace, které jsou přiměřeně dostatečné k tomu, abychom vás mohli kontaktovat, jako je adresa, telefonní číslo a platná e-mailová adresa.
 8.                 
 9. Uveďte, že jste v dobré víře přesvědčeni, že užívání obsahu způsobem, který je předmětem reklamace, není autorizován vlastníkem autorských práv, jeho zástupci nebo zákonem.
 10.                 
 11. Uveďte, že informace uvedené v oznámení jsou přesné a pod trestem křivé přísahy je žalující strana oprávněna jednat jménem vlastníka výlučného práva, které je údajně porušeno.
 12.             
                         

Po obdržení platného oznámení, jak to vyžaduje zákon, pozastavíme přístup k uvedenému dílu z našich webových stránek.

            

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte nás přes kontaktní formulář.