Staženo z naver

vložte URL adresu videa nebo písničky

손님들 지갑 여는 산다라박의 쇼맨십★ (백화점 취업 각)

오목조목 설명해서 물건을 파는 산다라박 백화점에서나 본듯한 제스처와 편안함을 주는 웃음 + 쇼맨십으로 뭐든 다 팔아버리는 오늘의 장사 왕★

Vyberte kvalitu pro stažení

1280x720 (720p) Stáhnout
854x480 (480p) Stáhnout
640x360 (360p) Stáhnout
480x270 (270p) Stáhnout
audio only Stáhnout

Náhled


Thumbnail

Savido is now apart of Dirpy.com


When you click Download, you'll be taken to the Dirpy Studio where you can choose a video and audio quality, file format, modify the start and end time, edit meta data, and more!

Podobná videa ze služby naver