Staženo z naver

vložte URL adresu videa nebo písničky

[Teaser] XIA - ROCK THE WORLD (feat. The Quiett, Automatic)

XIA(김준수) 'ROCK THE WORLD' 뮤직비디오 티저 XIA (Junsu) 'ROCK THE WORLD' Music Video Teaser ▷Title : ROCK THE WORLD ▷Release : 2016. 05. 30 XIA가 2016년 5월 30일 네 번째 정규 앨범 'XIGNATURE'로 돌아온다! 오직 XIA만이 소화 해낼 수 있는 파워풀한 보컬과 가창력이 돋보이는 타이틀곡 'ROCK THE WORLD'는 그의 독보적인 퍼포먼스를 만날 수 있는 트랙. 올여름을 시원하게 물들일 XIA의 새로운 스타일 'XIGNATURE'에 빠져보자! Unbeatable XIA is back on upcoming May 30th! XIA’s official 4th album ROCK THE WORLD will be out. You will be totally amused by his powerful voice and matchless performance you’ve never seen before!

Vyberte kvalitu pro stažení

1920x1080 (1080p) Stáhnout
1280x720 (720p) Stáhnout
856x480 (480p) Stáhnout
640x360 (360p) Stáhnout
480x270 (270p) Stáhnout
256x144 (144p) Stáhnout
audio only Stáhnout

Náhled


Thumbnail

Savido is now apart of Dirpy.com


When you click Download, you'll be taken to the Dirpy Studio where you can choose a video and audio quality, file format, modify the start and end time, edit meta data, and more!

Podobná videa ze služby naver


[★영상] 지창욱, 바라만 봐도 훈훈한 홍보대사…"책임감 느낀다"

naver

배우 지창욱이 깔끔한 올블랙 수트를 입고 등장해 우월한 비주얼을 자랑했다. 오늘(16일) 오전 서울 종로구 KT 올레스퀘어에서 열린 '2017 AIIB 연차총회 홍보대사 위촉식 및 서포터즈 발대식'에 홍보대사로 위촉된 배우 지창욱이 참석했다. 소감에 앞서 지창욱은 "홍보대사를 몇 번 해 봤는데 정말 쑥스러운 홍보대사 위촉식 인 것 같다"며 200여 명의 서포터즈와 많은 취재진의 뜨거운 취재 열기에 수줍은 모습을 보였다. 이어 "아시아인프라투자은행(AIIB) 연차총회 홍보대사가 되서 이 자리에 함께 있는 것 만으로도 너무나도 기쁘게 생각한다"며 "이번 AIIB 연차총회는 국가적으로 매우 큰 행사이고 중국 이외의 지역에서 개최되는 최초의 총회라고 들었는데, 그만큼이나 더 뜻깊은 국가적 행사에 나 또한 대한민국 국민으로서 설 수 있게 되어서 정말 영광으로 생각한다"고 말했다. 또 "이렇게 200여 명이 넘는 서포터즈들을 보니까 내가 홍보대사로서 정말 더 책임감을 느끼는 것 같다"며 "더 많은 국민들의 관심과 성원 속에서 무사히 행사가 치뤄질 수 있도록 사명감을 가지고 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다. 한편, 지창욱은 SBS 수목드라마 ‘수상한 파트너’에서 기소 성공률 1위 잘 나가는 검사 노지욱 역으로 출연하고 있다. YTN Star 김수민 기자 ([email protected])

Poslední stažení před 12 minutami