Staženo z naver

vložte URL adresu videa nebo písničky

[Z영상] 업텐션, "썸머남친돌·생생돌, '여름은 업텐션과 함께~'"(포토타임)

[제니스뉴스=신승준기자] 4일 오후 서울 강남구 청담동 일지아트홀에서 업텐션(UP10TION) 네 번째 미니앨범 '서머 고!(Summer go!)' 발매 기념 쇼케이스가 열렸다. 타이틀곡 '오늘이 딱이야'는 시원한 팝 댄스곡으로 다이나믹하고 귀여운 퍼포먼스를 곁들여 경쾌한 브라스 라인이 무더위를 식혀준다. 한편 업텐션은 오는 5일 방송되는 KBS2 ‘뮤직뱅크’에서 ‘오늘이 딱이야’ 컴백 무대를 선사한다.

Vyberte kvalitu pro stažení

1920x1080 (1080p) Stáhnout
1280x720 (720p) Stáhnout
856x480 (480p) Stáhnout
640x360 (360p) Stáhnout
480x270 (270p) Stáhnout
256x144 (144p) Stáhnout
audio only Stáhnout

Náhled


Thumbnail

Savido is now apart of Dirpy.com


When you click Download, you'll be taken to the Dirpy Studio where you can choose a video and audio quality, file format, modify the start and end time, edit meta data, and more!

Podobná videa ze služby naver